Skip to main content

Urheilijan polku

Lapsuusvaihe

 • 3–8-vuotiaille järjestetään kausiluonteisia yleisurheilukouluja.
 • 8–10-vuotiaat harjoittelevat ikäkausiryhmissä (juniorivalmennusryhmät).
 • 11–13-vuotiaana on kaksi vaihtoehtoa: valmennusryhmä ja perusryhmä.
  • Valmennusryhmässä harjoitellaan ja kilpaillaan enemmän kuin perusryhmässä.
  • 11–13-vuotiaana mukaan toimintaan tullaan perusryhmän kautta.
  • Perusryhmästä on mahdollisuus siirtyä valmennusryhmään, jos on halukkuutta harjoitella ja kilpailla enemmän kuin perusryhmässä.
  • Valmennusryhmäläisille on tarjolla lajikouluja täydentämään harjoittelun kokonaisuutta.
  • Valmennus- ja perusryhmäläiset voivat osallistua myös yhteisiin juoksuharjoituksiin.

Nuoruusvaihe

Yläkouluikäiset:

 • Yläkouluun siirryttäessä valmennusryhmäläiset jatkavat yläkouluikäisten valmennusryhmiin, joilla varmistetaan mahdollisuus lajiryhmäpainotukseen tarvittaessa ryhmäkokoja pienentämällä tai ryhmiä jakamalla ja lajiryhmäharjoituksilla.
 • Yläkouluun siirryttäessä voi hakea lisäksi yläkoulun urheiluluokan yleisurheilulinjalle. Yläkoulun aamuharjoitukset nivelletään tukemaan harjoittelun kokonaisuutta.
 • Perusryhmät jatkuvat aikuisikään asti.

Toinen aste:

 • Toiselle asteelle siirryttäessä harjoitellaan joko lajiryhmäkohtaisissa ryhmissä tai siirrytään henkilökohtaiseen valmennukseen.
 • Lisäksi toisen asteen urheiluoppilaitoksen oppilaiden harjoittelun kokonaisuuteen kuuluvat aamuharjoitukset.

Huippuvaihe

Huippuvaiheessa valmennus on henkilökohtaista. Kaikki SUL:n pistetaulukon mukaan vähintään 7 pisteen urheilijat valmentajineen osallistuvat vuosittain valmennustukikeskusteluun, jossa kartoitetaan resurssitarpeita sekä sparrataan valmennusprosessia.

 

Harjoitusmäärän tavoitteet urheilijan polun eri vaiheissa

Tavoiteltavat lapsuus- ja nuoruusvaiheen harjoitusmäärät eri ikäluokissa ovat seuraavat:

Ryhmän harjoitukset Lajikoulut Aamuharjoitukset Omatoimiset lajiharjoitukset Tunteja yhteensä
8–10-v. 2 kertaa viikossa 1 kerta viikossa 4 tuntia
11–13-v. kilparyhmät 3 kertaa viikossa 1 kerta viikossa 1 kerta viikossa 7–8 tuntia
14–16-v. yläkouluvaihe 3 kertaa viikossa 1 kerta viikossa 2 kertaa viikossa 2 kertaa viikossa 11–12 tuntia
17–20-v. lukiovaihe 4 kertaa viikossa 3–4 kertaa viikossa 2–3 kertaa viikossa 13–15 tuntia

 

Lisäksi kaksi kertaa viikossa on juoksuharjoitukset, jotka voivat osalla korvata jonkin ryhmäharjoituksen tai lajikoulun. Yläkoulu- ja lukioikäisille lajikoulujen sijaan järjestetään mahdollisesti lajien yhteisharjoituksia.

Siirtymät urheilijan polulla

Siirtymä kausiluonteisesta yleisurheilukoulusta juniorivalmennusryhmään

Seuran yleisurheilijan urapolulla ensimmäinen valinnan mahdollisuus on 8-vuotiaana, jolloin on vielä mahdollisuus jatkaa kausiluonteisessa yleisurheilukoulussa tai hakeutua mukaan ympärivuotiseen juniorivalmennusryhmään. Tässä vaiheessa ryhmän valintaan ei ole mitään kriteerejä, eli jokainen voi itse tehdä valinnan siitä, kumpaan toimintaan haluaa mukaan. 

Siirtymä juniorivalmennusryhmästä valmennusryhmään tai perusryhmään

Seuraavan kerran ryhmien välillä tehdään valintoja 11-vuotiaiden sarjaan siirryttäessä, jolloin valintana on siirtyminen juniorivalmennusryhmästä valmennusryhmään tai perusryhmään. Valmennusryhmään siirtymiselle tärkeimpinä kriteereinä ovat kilpailuihin osallistuminen ja halu harjoitella enemmän kuin kerran viikossa harjoittelevassa perusryhmässä. Käytännössä juniorivalmennusryhmä jatkaa valmennusryhmäksi aikaisempien valmentajien johdolla ja enemmän harrastemielessä lajia jatkavat siirtyvät perusryhmään. Jaoston nuorisovalmennuspäällikkö ja juniorivalmennusryhmän vastuuvalmentaja tiedottavat ryhmää hyvissä ajoin valintaan liittyvistä kriteereistä ja antavat myös perheiden esittää omia toiveitaan ennen valintojen tekemistä. 

Yleisurheilun aloittaminen ala- tai yläkouluikäisenä

Ala- ja yläkoulun aikana yleisurheilusta kiinnostuneet aloittavat pääosin perusryhmissä, joissa harjoitellaan yleisurheilun perustaitoja- ja harjoitteiden tekemistä. Perusryhmästä voi siirtyä valmennusryhmään melko nopeastikin, jos valmentajat katsovat sille olevan edellytyksiä. On myös mahdollista aloittaa suoraan valmennusryhmässä, jos urheilijalla on esimerkiksi toisen lajin kautta hyvät edellytykset kilpailemiseen ja säännölliseen harjoitteluun. 

Yläkoulun urheiluluokan yleisurheilulinjalle hakeminen

Yläkouluun siirryttäessä valmennusryhmien urheilijoilla on mahdollisuus hakea Luostarivuoren yläkoulun urheiluluokalle yleisurheilulinjalle. Yleisurheilujaosto tiedottaa urheilijoiden perheitä tästä mahdollisuudesta ja valintakriteereistä hyvissä ajoin ennen kuin urheilijat hakeutuvat yläkouluun. Yläkouluun siirryttäessä valmennusryhmät jatkavat yleensä vielä samassa kokoonpanossa kuin aikaisemmin, mikä tarkoittaa sitä, että osa ryhmän urheilijoista on yleisurheilulinjalla ja osa ei. Tässä kohdassa korostuu urheiluluokan yleisurheiluvalmennuksen ja valmennusryhmän valmennuksen saumaton yhteistyö siinä, että urheiluluokan harjoitukset niveltyvät sopivasti ryhmän muun valmennuksen kanssa yhteen. 

Siirtymä oman ikäluokan valmennusryhmästä lajikohtaisiin ryhmiin

Oman ikäluokan valmennusryhmästä siirrytään lajiryhmäkohtaisiin pienryhmiin yleisimmin yläkoulun aikana 8. luokan alkaessa. Tätä muutosta harkitaan kuitenkin joka vuosi ryhmäkohtaisesti, ja harkinnassa otetaan huomioon valmennusryhmän koko, urheilijoiden lajiryhmäsuuntautuminen ja valmennusryhmän valmentajien mahdollisuudet tarjota ryhmälle laadukasta valmennusta. Kun valmennusryhmää harkitaan jaettavaksi pienempiin osiin, ryhmäjakoa edeltävän kauden aikana aiheesta käydään keskusteluja valmennusryhmän valmentajien kanssa ja suunnitellaan esimerkiksi sitä, ketkä urheilijat jatkaisivat valmennusryhmän valmentajien valmennuksessa ja kenen valmentajien ryhmiin muita urheilijoita lähdetään ohjaamaan. On huomioitava, että urheilijat ovat tässä vaiheessa vielä nuoria ja kiintyneitä vanhaan ryhmäänsä, joten pyrimme välttämään ns. väkivalloin tehtyjä siirtoja. Tavoitteena on kuitenkin mahdollistaa entistäkin laadukkaampi valmennus urheilijoiden tavoitteiden kannalta mahdollisimman sopivassa valmennuksessa.  

Tästä eteenpäin urheilijoiden valmennusta tai valmennusryhmän jatkoa arvioidaan käytännössä joka vuosi. Erityisesti kiinnitämme huomiota siihen, että lahjakkaimmilla nuorilla urheilijoilla olisi paras mahdollinen valmennus, mutta samalla pyrimme tarjoamaan jokaiselle valmennusta tarvitsevalle mahdollisuuden jatkaa omien tavoitteidensa kannalta sopivassa valmennuksessa. 

Toisen asteen urheiluoppilaitokseen hakeminen

Yhdeksännellä luokalla urheilijoilla on mahdollisuus hakea yhteishaussa Kerttulin urheilulukioon tai hakeutua mukaan toisen asteen valmennukseen muun Turun Seudun Urheiluakatemian oppilaitoksen kautta. 2. asteen aikana on usein nähtävissä, keillä urheilijoista on mahdollisuus jatkaa urheilijan polulla huippuvaiheeseen asti. Tässä vaiheessa lukion jälkeisellä opiskeluvalinnalla on tärkeä merkitys, ja seurana pyrimme tukemaan urheilijoita urheilun kannalta sopivien valintojen tekemiseen. 

Sponsorit