Skip to main content

Lasten ja nuorten valmennus- ja toimintamaksut

Valmennusmaksut

Valmennusmaksuista on kaksi käytäntöä: harjoituskertaperusteinen ja kokonaisuuteen perustuva harjoitusmaksu.

Harjoituskertaperusteinen valmennusmaksu: Seuran urheilijan polulla edetään pääosin oman ikäluokan ryhmässä noin 14–15-vuotiaaksi asti. Tähän asti urheilijan vuosimaksut määräytyvät harjoituskertaperusteisesti. Ryhmien valmentajat saavat valmennuskorvauksen pääosin vedettyä harjoituskertaa kohden. Ikäluokkaryhmien lisäksi kaikkien perusryhmien maksut määräytyvät harjoituskertaperusteisesti.

Valmennuksen kokonaisuuteen perustuva valmennusmaksu: Kun urheilijat siirtyvät noin 14–15 vuoden iässä esimerkiksi lajiryhmäkohtaisiin ryhmiin, ryhmäkoko usein pienenee verrattuna nuorempien ryhmiin. Lisäksi urheilijan valmennuksessa korostuu aikaisempaa henkilökohtaisempi ja kokonaisvaltaisempi valmennusote ja harjoittelun suunnittelu. Niinpä valmennusmaksutkaan eivät ole enää sidottuja harjoituskertoihin, vaan urheilijat maksavat valmennuksen kokonaisuudesta.

Valmennusmaksujen tarkat hinnat ja sisällöt näkee klikkaamalla auki alla vasemmalla olevia paneeleita.

Toimintamaksut

Toimintamaksua maksavat ne urheilijat, jotka eivät maksa seuralle valmennusmaksua.

Toimintamaksuja on kahdenlaisia: seuramaksu ja perusmaksu.

Seuramaksu ei sisällä valmennusta mutta on sisällöltään perusmaksua laajempi ja sopii SM-kisoissa kilpailevalle urheilijalle.

Perusmaksu on vaihtoehto niille urheilijoille, jotka eivät kilpaile SM-kisoissa. Lisäksi perusmaksua maksavat yli 9 pisteen urheilijat, jotka eivät maksa valmennusmaksua, sekä urheilijat, joiden päälaji on selvästi jokin muu kuin yleisurheilu. Perusmaksu ei sisällä valmennusta.

Toimintamaksujen tarkat hinnat ja sisällöt näkee klikkaamalla auki alla oikealla olevia paneeleita.

Harjoituskertaperusteinen valmennusmaksu

Harjoituskertaperusteinen valmennusmaksu perustuu urheilijan ikään ja viikoittaisten harjoitusten määrään. Maksujen perusteena käytettävä urheilijan ikä määritetään sen mukaan, kuinka monta vuotta urheilija täyttää kyseisen kauden (loka–syys) kesän kalenterivuoden aikana. Esimerkiksi vuoden 2024 aikana 11 vuotta täyttävä urheilija on kyseisen ikäluokan maksujen piirissä jo lokakuusta 2023 alkaen.

7–8 v. 1 x viikko 25 € / kuukausi
2 x viikko 30 € / kuukausi
KILPARYHMÄT
9–10 v. 1 x viikko 35 € / kuukausi
2 x viikko 42 € / kuukausi
11–13 v. 2 x viikko 42 € / kuukausi
3 x viikko 52 € / kuukausi
14–15 v. 3 x viikko 57 € / kuukausi
4 x viikko 66 € / kuukausi
PERUSRYHMÄT
10–13 v. 1 x viikko 33 € / kuukausi
12–13 v. 2 x viikko 40 € / kuukausi
14–20 v. 1 x viikko 34 € / kuukausi
14–20 v. 2 x viikko 41 € / kuukausi

 

Valmennusmaksun lisäksi laskutetaan tammikuun laskutuksen yhteydessä jäsenmaksu, joka on 15-vuotiailta ja nuoremmilta 20 € / vuosi ja tätä vanhemmilta 30 € / vuosi.

Valmennusmaksusta on mahdollista saada sisaralennusta. Se vähennetään loka–marraskuun valmennusmaksusta. Alennus on 20 € / vuosi, jos mukana on 2 lasta, 40 €, jos 3 lasta, ja 50 €, jos 4 lasta.

Toimitsijatehtävät: 5 krt / vuosi / perhe

Lisäksi alle 15-vuotiailla yleisurheilua kokeilemaan tulevilla urheilijoilla on mahdollisuus kertaluonteiseen 35 euron ”kokeile pois” -maksuun, joka sisältää jäsenmaksun, lisenssin ja osallistumisoikeuden Tilastopajacupin kisoihin yhden kesän ajaksi.

Harjoituskertaperusteiseen valmennusmaksuun sisältyy

 • 9-vuotiaiden ja vanhempien kilparyhmissä ohjatut harjoitukset vähintään 45 viikolla vuodessa.
 • 8-vuotiaiden ja nuorempien ympärivuotisissa ryhmissä ja kaikissa perusryhmissä ohjatut harjoitukset vähintään 42 viikolla vuodessa.
 • Seuran jäsenmaksu ja jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin).
 • Yleisurheilulisenssi, joka sisältää lisenssivakuutuksen 13-vuotiaille ja nuoremmille urheilijoille.
 • Sisäänpääsy Kupittaan urheiluhallissa pidettäviin harjoituksiin talvikauden aikana (14–15 v. ranneke Kupittaan urheiluhalliin).
 • Seuran harjoitusvälineiden käyttö.
 • Ilmoittautumismaksut seuran omiin kilpailuihin, pm-kilpailuihin, SM-kilpailuihin ja seuraotteluihin (ennakkoilmoittautuminen).
 • Bussikyydit seuracupin finaaliin, Tampereen ja Helsingin seuraotteluihin sekä SM-viesteihin (SM viesteissä nuorin sarja 15-vuotiaat) joukkueisiin valituille urheilijoille.
 • SM-kisojen kyydit ja majoitukset urheilijalle ja valmentajalle seuran SM kisojen korvausperusteiden mukaisesti.
 • ANMJ-leiritykseen valituille urheilijoille kustannetaan 1 leiri, valmentajille korvataan kaikki ANMJ leirit (vain 1 valmentaja/urheilija).

Valmennuksen kokonaisuuteen perustuva valmennusmaksu

Alle 17-vuotiaiden urheilijoiden valmennuksen kokonaisuuteen perustuvat valmennusmaksu on 80 € / kuukausi. Lisäksi on mahdollista räätälöidä kuukausimaksu siten, että valmennuksen osuus kuukausimaksusta on sovittu valmentajan kanssa pienemmäksi tai suuremmaksi kuin ns. listahinta. Seuran kuluihin jäävä osuus urheilijan valmennusmaksusta määräytyy urheilijan iän ja valmennusryhmän suuruuden perusteella aina samaksi, mutta valmentajan osuuden suuruus voi olla eri valmentajilla erilainen.

Valmennusmaksun lisäksi laskutetaan tammikuun laskutuksen yhteydessä jäsenmaksu, joka on 15-vuotiailta ja nuoremmilta 20 € / vuosi ja tätä vanhemmilta 30 € / vuosi.

Valmennuksen kokonaisuuteen perustuvaan valmennusmaksuun sisältyy

 • Harjoittelun ohjelmointi ja sovittu määrä ohjattuja harjoituksia harjoituskaudesta ja viikosta riippuen.
 • Seuran jäsenmaksu ja jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin).
 • Yleisurheilulisenssi (ei sisällä lisenssivakuutusta).
 • Sisäänpääsyranneke Kupittaan urheiluhalliin (alle 20-vuotiaat).
 • Seuran harjoitusvälineiden käyttö.
 • Ilmoittautumismaksut seuran omiin kilpailuihin, pm-kilpailuihin, SM-kilpailuihin ja seuraotteluihin (ennakkoilmoittautuminen).
 • Bussikyydit seuracupin finaaliin, Tampereen ja Helsingin seuraotteluihin sekä SM-viesteihin joukkueisiin valituille urheilijoille.
 • SM-kisojen kyydit ja majoitukset urheilijalle ja valmentajalle seuran SM-kisojen korvausperusteiden mukaisesti.
 • ANMJ-leiritykseen valituille urheilijoille kustannetaan 1 leiri, valmentajille korvataan kaikki ANMJ-leirit (vain 1 valmentaja / urheilija)

Siirtyminen harjoituskertaperusteisesta valmennusmaksusta kokonaisuuteen perustuvaan valmennusmaksuun

Kun ikäluokkaryhmät tulevat 14–15 vuoden ikään, harkitaan kunkin ryhmän kohdalla erikseen, onko valmennuksen laadun mahdollistamiseksi tarvetta jakaa ryhmää pienempiin, esimerkiksi lajiryhmäkohtaisiin ryhmiin. Mikäli tällaiseen ryhmäjakoon päädytään, urheilijat siirtyvät valmennuksen kokonaisuuteen perustuvaan maksujärjestelmään – varsinkin silloin, kun ryhmäkoko pienenee.

Laskutuskausi on lokakuun alusta syyskuun loppuun, eli maksut tarkistetaan aina syksyllä uuden harjoituskauden alkaessa. Näin ollen mahdolliset muutokset vanhempaan ikäryhmään siirryttäessä tulevat voimaan lokakuun alussa.

Ryhmän sisäinen vaihtelu

Kaikkiin samassa ryhmässä ja samassa valmennuksessa oleviin urheilijoihin sovelletaan samaa maksuperustetta, eli samanlaisesta valmennuksesta maksetaan saman verran. Jos kuitenkin samalla valmentajalla on valmennuksessaan eri ikäisiä urheilijoita ja valmennuksen tarpeessa on esimerkiksi urheilijan ikään perustuvia eroja, voi saman valmentajan urheilijoiden valmennusmaksuissa olla myös eroja.

Ryhmien sisällä maksujen suuruudessa voidaan joustaa esimerkiksi silloin, jos urheilija käy harjoituksissa jonkun muun urheilulajin aktiivisen harjoittelun takia selvästi vähemmän kuin ryhmän muut urheilijat.

Harjoitustaukojen vaikutus maksuihin

Mikäli harjoituksia ei voida järjestää seurasta riippumattomista syistä, seura ei palauta jo maksettuja maksuja. Pitämättä jääneiden harjoituskertojen maksut pyritään huomioimaan seuraavan laskutuskauden maksuissa tai korvaavilla harjoituskerroilla. Mikäli harrastaja lopettaa harrastamisen seurasta riippumattomasta syystä johtuvan harjoitustauon aikana, jo maksettuja maksuja ei palauteta.

Valmennusmaksut on jaettu kuukausikohtaisiin tasaeriin, vaikka joinakin kuukausina voi olla esimerkiksi joulutauon tai syksyllä kauden vaihtuessa harjoitustauon vuoksi vähemmän harjoituksia kuin kuukaudessa keskimäärin. Nämä ryhmän toimintaan normaalisti kuuluvat harjoitustauot on kuitenkin huomioitu keskimääräisen kuukausimaksun suuruudessa, joten niiltä kuukausilta, joina harjoituksia järjestetään vähemmän ei laskuteta pienempää kuukausimaksua.

14–15-vuotiaiden toimintamaksut

Seuramaksu 225 €/vuosi (eli 37,5 €/kk) + jäsenmaksu 20 €/vuosi

Seuramaksu sisältää

 • ilmoittautumismaksut SM-, pm- ja seuran järjestämiin kisoihin
 • SM-kisamatkoilla urheilijan ja valmentajan majoituksen seuran järjestämässä majoituksessa ja matkakulut seuran SM-kisojen korvausperusteiden mukaisesti
 • ANMJ-leiritykseen valituille urheilijoille kustannetaan 1 leiri, valmentajille korvataan kaikki ANMJ-leirit (vain 1 valmentaja / urheilija).
 • seuran jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin)
 • yleisurheilulisenssin (ei sisällä enää lisenssivakuutusta)
 • sisäänpääsyrannekkeen Kupittaan urheiluhalliin
 • seuran harjoitusvälineiden käytön
 • bussikyydit seuracupin finaaliin, Tampereen ja Helsingin seuraotteluihin sekä SM-viesteihin joukkueisiin valituille urheilijoille
 • SM-viestien majoitukset joukkueeseen nimetyille urheilijoille ja valmentajille
 • toimistopalvelut

Seuramaksu ei sisällä valmennusta.

16–17-vuotiaiden toimintamaksut

Alle 9 pistettä: seuramaksu 225 €/vuosi (eli 37,5 €/kk) + jäsenmaksu 30 €/vuosi

Seuramaksu sisältää

 • ilmoittautumismaksut SM-, pm- ja seuran järjestämiin kisoihin
 • SM-kisamatkoilla vähintään 2 pisteen urheilijan ja valmentajan majoituksen seuran järjestämässä majoituksessa ja matkakulut seuran SM-kisojen korvausperusteiden mukaisesti
 • ANMJ-leiritykseen valituille urheilijoille kustannetaan 1 leiri, valmentajille korvataan kaikki ANMJ-leirit (vain 1 valmentaja / urheilija).
 • mahdollisuus valmennustukeen seuran valmennustukiperusteiden mukaisesti
 • seuran jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin)
 • yleisurheilulisenssin (ei sisällä enää lisenssivakuutusta)
 • sisäänpääsyrannekkeen Kupittaan urheiluhalliin
 • seuran harjoitusvälineiden käytön
 • bussikyydit seuracupin finaaliin, Tampereen ja Helsingin seuraotteluihin sekä SM-viesteihin joukkueisiin valituille urheilijoille
 • SM-viestien majoitukset joukkueeseen nimetyille urheilijoille ja valmentajille
 • toimistopalvelut

Seuramaksu ei sisällä valmennusta.

Alle 2 pistettä: mahdollisuus valita perusmaksu 115 €/vuosi

Perusmaksu sisältää

 • ilmoittautumismaksut SM-, pm- ja seuran järjestämiin kisoihin
 • seuran jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin)
 • yleisurheilulisenssin (ei sisällä enää lisenssivakuutusta)
 • sisäänpääsyrannekkeen Kupittaan urheiluhalliin
 • seuran harjoitusvälineiden käytön
 • bussikyydit seuracupin finaaliin, Tampereen ja Helsingin seuraotteluihin sekä SM-viesteihin joukkueisiin valituille urheilijoille
 • SM-viestien majoitukset joukkueeseen nimetyille urheilijoille ja valmentajille
 • toimistopalvelut

Perusmaksu ei sisällä

 • valmennusta
 • SM-kisojen majoitus- ja matkakuluja eikä ANMJ-leiritystukea
 • mahdollisuutta valmennustukeen

18–19-vuotiaiden toimintamaksut

Alle 9 pistettä: seuramaksu 225 €/vuosi (eli 37,5 €/kk) + jäsenmaksu 30 €/vuosi

Seuramaksu sisältää

 • ilmoittautumismaksut SM-, pm- ja seuran järjestämiin kisoihin
 • SM-kisamatkoilla vähintään 3 pisteen urheilijan ja valmentajan majoituksen seuran järjestämässä majoituksessa ja matkakulut seuran SM-kisojen korvausperusteiden mukaisesti
 • Maajoukkueeseen valituille urheilijoille kustannetaan maajoukkueleirityksen omavastuuosuudesta 300 €.
 • mahdollisuus valmennustukeen seuran valmennustukiperusteiden mukaisesti
 • seuran jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin)
 • yleisurheilulisenssin (ei sisällä enää lisenssivakuutusta)
 • sisäänpääsyrannekkeen Kupittaan urheiluhalliin
 • seuran harjoitusvälineiden käytön
 • bussikyydit SM-viesteihin joukkueisiin valituille urheilijoille
 • SM-viestien majoitukset joukkueeseen nimetyille urheilijoille ja valmentajille
 • toimistopalvelut

Alle 3 pistettä: mahdollisuus valita perusmaksu 115 €/vuosi

Perusmaksu sisältää

 • ilmoittautumismaksut SM-, pm- ja seuran järjestämiin kisoihin
 • seuran jäsenedut (esim. alennukset seuran omiin juoksutapahtumiin)
 • yleisurheilulisenssin (ei sisällä enää lisenssivakuutusta)
 • sisäänpääsyrannekkeen Kupittaan urheiluhalliin
 • seuran harjoitusvälineiden käytön
 • bussikyydit SM-viesteihin joukkueisiin valituille urheilijoille
 • SM-viestien majoitukset joukkueeseen nimetyille urheilijoille ja valmentajille
 • toimistopalvelut

Perusmaksu ei sisällä

 • SM-kisojen majoitus- ja matkakuluja eikä ANMJ- tai maajoukkuetukea
 • mahdollisuutta valmennustukeen

Toimintamaksut, kun päälaji on selvästi jokin muu kuin yleisurheilu

Perusmaksu 115 €/vuosi

 • sisältää samat edut kuin oman ikäluokan seuramaksu, jos urheilija täyttää seuran SM-kisojen korvausperusteissa mainitut oman ikäluokan tulospistevaatimukset

Sponsorit